สล็อตเว็บตรง
Business

Salary 6 LPA

Hiring Engineering Graduates as ajob of looking for hiringfor the role of IT Recruiterlocated inMumbaiorPune, India Software, and ServicesFor the fullduration of the.The company will be recruitingapplicants for graduates from off-campus.Candidates who havesuccessful in completing anyBachelor’s, or Masters’s inComputer Science, Engineering, ora related technical field. EngineeringGraduates degree in anyBranch or Stream will be eligible for the2019/2022/2022/2019/2018.All batches are eligible for the application process. Off Campus Drive

สล็อตเว็บตรง พร้อมจะคอยดูแล สมาชิกทุกท่าน บริการสมาชิก ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ ตลอดการเข้าใช้บริการ เว็บตรง ของทางเราอย่างแน่นอน ร่วมเดิมพันเกมสล็อตออนไลน์ ได้อย่างสนุกสนาน ไม่มีขีดจำกัด สนุกสนานอย่างหมดห่วง อย่างแน่นอน ในระบบของทางเรา มีความทันสมัย ตอบโจทย์ การทำเงินคล่องตัว ลื่นไหลแบบสุด ๆ ทำการพัฒนาระบบ จะทำให้สมาชิกทุกท่าน ได้รับความประทับใจ ตลอดการเข้าใช้บริการ 

In thispost, you caneasilydiscover the address, timeofinterview, interview details, eligibility requirements exam syllabus,application procedure, application link for application details. A detailed explanation of the application processare given below.

In thisarticle, you’llget to knowthis drive, andit is possible to download a shortvideothat I madefor your better understanding firstlyknow the few aspects thatI have discussed in thisvideoprior to implementing.

**For more such Latest newoff-campusdrive and for manyyears, internships and freeclasses are constantly updatedvia our webpage.

2022 Recruitment Drive For Freshers – Any Batch:

 • Company Name: Larsen & Toubro Infotech Limited

 • Experience: Freshers/Any

 • Job Title: IT Recruiter

 • Country/Region: IN

Qualification:Any Bachelor’sorMasters’s degree, inComputer Science, Engineering, ora similar technical field.

 • Branch: Any Branch or Stream Eligible.

 • Job Location: Mumbai and Pune, India.

 • Year of Passing: 2022/2020/2019/2018 Only.

 • Stipend Details: Rs 6,00,000 – 8,50,000 L.P.A.

 • Full-Time/Part-Time: Full-Time Employee

 • Application Deadline: Soon.

 • Company Profile: Summary

Globaltechnologyconsultancyand digital solutionsbusiness that is helpingover 250 clients to succeedina converging world. upcoming off campus drive for 2021 batch With operationsacross27 countries We go theextra mileto help our clientsand acceleratetheir digitaltransformation using ourMosaic platform, which allowsmobile analytics, social IoT and cloud-based journeys.Founded 20 years ago asan integral partofthe Larsen & Toubro group, ourunique history provides usunparalleled real-world experience to tacklethe mostcomplex challenges oforganizations across all industries.Each day, our teamofmore than 20,000 tes helpsour clients toenhancethe efficiency of theirbusiness and technology operations,and deliver value totheiremployees, customersand shareholders.

Off-Campus Drive 2022 – Your Role and Responsibilities:

 • Experience in ITrecruitment Mandatory.
 • End to End Recruitment
 • Utilizing profiles fromJob Portals.
 • Interview scheduling andcoordination.
 • Good in MS Outlook.
 • Contacting potential recruiters

Off-Campus Drive 2022 – Job Description::

 • Assistance in coordination of theweekenddrives.
 • Monitoring MIStracker.
 • Knowledge of recruitment and portalspreferred.
 • Support departmental executives in HR activities.
 • Good Communication Skills
 • Contact with candidates andBUstakeholders througheither by phone or mail.

Off-Campus Drive 2022 – Job Details:

Leave a Reply

Your email address will not be published.